BACHA NA MOZARTA! / C.P.E. Bach: Die Auferstehung

POZOR ! Tato akce již proběhla a nelze na ní zakoupit lístky. Jiný termín?
26.04.2014 19:30
Neuvedeno
Neuvedeno
25.04.2014 23:59

Oratorium Vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše WQ 240 (H777) zaznělo poprvé o Velikonocích 1774, jako soukromá premiéra v Hamburku a první veřejné uvedení se konalo až o čtyři roky později, 18. března 1778. Mezi těmito dvěma provedeními podrobil Bach své dílo poměrně značné revizi. Jedná se o jedno ze tří velkých oratorií Emanuela Bacha a vzniklo na základě libreta Karla Wilhelma Petera Ramlera. Primárně nebylo určeno pro provedení v kostele a neobsahuje ani ve své době zcela obvyklé zpracování chorálu. První část oratoria je věnována oslavě vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, druhá polovina potom zpracovává samotné nanebevstoupení. Sólové party nejsou v pravém smyslu rolemi a nepředstavují konkrétní postavy. Všechny árie i sbory odráží pocity a myšlenky a komentují biblické citace, které jsou zpravidla uvedeny v recitativech. Již premiéra oratoria byla velkým úspěchem, který se dalším uváděním jen násobil.
Druhým nejstarším a patrně nejznámějším synem Johanna Sebastiana Bacha byl Carl Philipp Emanuel (1714 – 1783). Druhé jméno – Philipp – nezískal Emanuel po nikom menším, než po svém kmotrovi a příteli Johanna Sebastiana, Georgu Philippu Telemannovi. Jeho mimořádně expresivní a zdobná hudba vytváří pomyslný most mezi barokem a klasicismem. Pro specifickou, velmi emotivní a neklidnou hudební řeč a osobitý přístup byl jeho styl zván Empfindsamen Still, tedy citlivý či citový. Zachovává v něm všechny prvky zdobného baroka, kde můžeme vycítit značný vliv jeho otce, ale ve svých kompozicích je zcela nepředvídatelný a předestírá obrovskou škálu nejrůznějších emocí, s velkým důrazem na rétorickou stránku díla.


www.ebcz.eu


Info pro ZTP/P:
osoby ZTP/P dle platného ceníku, doprovod jedné osoby zdarma
pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn
rezervace vstupenek ZTP/P: +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz  

Další termíny

Další termíny této akce nejsou nabízeny.

Podobné akce