Bílá velryba: Otevírání sedmi bran

POZOR ! Tato akce již proběhla a nelze na ní zakoupit lístky. Jiný termín?
28.02.2014 20:00
Husitská 24a/899
divadlo Ponec
28.02.2014 19:00

Scénicko-vizuální představení spojující tanec a jógu ve spirituální tématice.V choreografických obrazech Vám Taneční divadlo Bílá velryba představí sedm základních energetických center fungujících v našem těle, která jsou známa také pod názvem čakry. Choreografie citlivě reagují na spojení jednotlivých čaker s určitými elementy a oblastmi našeho života. Tvoří tak ucelené a vzájemně propojené, vizuálně silné obrazy, které nás vedou k vnímání čaker jako vstupních bran k naší podstatě a rozvoji našeho vědomí. Tyto brány jsou v představení otevírány. / Scenic-visual performance combining dance and yoga in a spiritual topic.The choreographic images will present seven basic energy centers in our body, which are also known as chakras. The choreography is sensitive to each chakra connection with certain element and aspects of life. It forms an integrated and interconnected visual images that lead us to perceive the chakras as a gate to our nature and development of our consciousness. And these are the gates which are opened in the performance.

Další termíny

Další termíny této akce nejsou nabízeny.

Podobné akce