KORUNOVAČNÍ MŠE

POZOR ! Tato akce již proběhla a nelze na ní zakoupit lístky. Jiný termín?
15.06.2014 13:30
Jiráskova 8
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
14.06.2014 17:00

CORONATION MASS
Slavná mše svatá celebrovaná kardinálem Miloslavem Vlkem k 670. výročí založení Biskupství litomyšlského, 300. výročí počátku stavby a se znovuvysvěcením chrámu. /
Celebrated holy mass to the 670th anniversary of founding of the Litomyšl Bishopric, the 300th annivesary of the start of the construction, and the reconsecration of the church.

Hudební doprovod / Musical accompaniment

W. A. Mozart: KORUNOVAČNÍ MŠE / CORONATION MASS, KV 317,
A. Dvořák: BIBLICKÉ PÍSNĚ (výběr) / BIBLICAL SONGS, op. 99 (selection)

Lucie Silkenová soprano
Václava Housková Krejčí mezzosoprano
Ondřej Koplík tenore
Peter Mikuláš basso
Akademický sbor Žerotín Olomouc / Žerotín Olomouc Academic Choir,
sbormistr / choirmaster Pavel Koňárek
Moravská filharmonie Olomouc / Moravian Philharmonic Olomouc
dirigent / conductor Petr Vronský

Předpokládaný konec / Estimated end: 15.30
Počet přestávek / Number of intermissions: 0

Pořad k Roku české hudby / Within the Year of Czech Music

Kapacita omezena – vstup pouze s místenkou! Bezplatné místenky lze získat všemi způsoby předprodeje. /
Seating capacity is limited – admission with valid seat reservation only! Courtesy seat reservation cards can be obtained via all sales channels.


Vstupenky můžete zakoupit též on-line přímo na ticketportal.cz
a ihned vytisknout v pohodlí svého domova – HOMEtickets!! /
Tickets are available at Ticketportal sales points
or on-line – pay and print at home or office – HOMEtickets!!

SMETANOVA LITOMYŠL PROGRAM NA TICKETPORTAL.CZ

Další termíny

Další termíny této akce nejsou nabízeny.

Podobné akce