MI: Bára Látalová a kol.: Karneval zvířat

POZOR ! Tato akce již proběhla a nelze na ní zakoupit lístky. Jiný termín?
23.02.2014 16:00
Husitská 24a/899
divadlo Ponec
23.02.2014 15:00

Interaktivní taneční představení pro děti a mládež, které vzniklo na motivy stejnojmenné hudební suity francouzského skladatele Camille Saint-Saënse. Inscenace propojuje pohyb a tanec s videoprojekcemi, originální hudbou, zvuky a v neposlední řadě akcentuje i hru světla a stínu, ticha a nehybnosti. Tvůrci se nechali inspirovat rozmanitým světem živočišné říše, vydali se pod zem, vzlétli na nebe, potopili se do hlubin i ztratili v trávě, a zároveň vytvořili mnohá nová, roztodivná stvoření. A díky dětským divákům, kteří jsou přítomni na jevišti od počátku do konce, vznikají pokaždé další nové bytosti. Přijďte se s námi ponořit do světa velké zvířecí fantazie! Na interaktivní představení navazuje pohybová, hudební a výtvarná dílna s tvůrci. Děti si pohybem a tancem vyzkouší, jaké to je ocitnout se v živočišné říši, zaposlouchají se do hudby a vymyslí nové, své zvuky a nakonec je čeká výtvarná reflexe.

An interactive dance performance for children and young people based on the musical motif of the same name by French composer Camille Saint-Saëns. The production combines movement and dance with video projections, original music and sound, while also playing with light and shade, silence and stillness. The artists were inspired by the diversity of the animal kingdom. They journeyed underground, into the clouds, underwater and through tall grass, and also created many new and bizarre creatures. Thanks to the child audiences, who are present on the stage from beginning to end, new creatures are created every time. Plunge with us into the world of animal imagination!

The interactive performance is connected with a movement, music and visual arts workshop with the artists. Children can try out movement and dance, learn about the animal kingdom, listen to music, create new music and sounds, and engage in artistic reflection.

Další termíny

Další termíny této akce nejsou nabízeny.

Podobné akce