ZÁVĚREČNÝ KONCERT – VELKÉ FINÁLE

POZOR ! Tato akce již proběhla a nelze na ní zakoupit lístky. Jiný termín?
06.07.2014 20:30
Jiráskova 133
Zámek Litomyšl - II. nádvoří
05.07.2014 21:00

GRAND FINALE

Lukáš Hurník: NA CESTĚ Z LITOMYŠLE /ON THE WAY FROM LITOMYŠL
Premiéra symfonické fantazie na objednávku festivalu inspirované stejnojmenným motivem Bedřicha Smetany zaznamenaného při cestě z Litomyšle roku 1867 /Premiére of a composition commisioned by the Smetana’s Litomyšl Festival, inspired by an eponymous motif by Bedřich Smetana recorded on his way from Litomyšl in 1867
Bedřich Smetana:
VLTAVA
František Antonín Růžička: KONCERT PRO DVA LESNÍ ROHY A ORCHESTR Es dur /
CONCERTO FOR TWO FRENCH HORNS AND ORCHESTRA in E flat major
Antonín Dvořák: ROMANCE PRO HOUSLE A ORCHESTR, op. 11 /
ROMANCE FOR VIOLIN AND ORCHESTRA, op. 11
Bohuslav Martinů: THUNDERBOLT P-47 scherzo pro orchestr, H309
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „NOVOSVĚTSKÁ“ /
Symfony No. 9 in E minor, op. 95 „FROM THE NEW WORLD“

Kateřina Javůrková, Radek Baborák
– lesní rohy /French horns
Dalibor Karvay housle /violin

Česká Sinfonietta /Czech Sinfonietta
dirigent /conductor Radek Baborák

Předpokládaný konec /Estimated end: 22.45
Počet přestávek /Number of intermissions: 1

Pořad k Roku české hudby /Within the Year of Czech Music


K pořadu je připraven lektorský úvod, 19.30 v zámecké jízdárně, vstup volný.

Vstupenky můžete zakoupit a vytisknout též on-line – HOMEtickets! /
Tickets are available at Ticketportal sales points
or on-line – pay and print at home or office – HOMEtickets!!Videopřenos z koncertu bude za pěkného počasí možno v rámci Dne se Saint Gobain Adfors sledovat také v Klášterních zahradách, vstup bezplatný. /The concert will be broadcasted and available for viewing at Monastery Gardens as part of the Day with Saint Gobain Adfors, admission free.


SMETANOVA LITOMYŠL PROGRAM

Další termíny

Další termíny této akce nejsou nabízeny.

Podobné akce