Čekání na Godota

POZOR ! Tato akce již proběhla a nelze na ní zakoupit lístky. Jiný termín?
20.11.2014 19:00
Národní 4
Nová scéna
18.11.2014 19:00

Čekání na Godota – Samuel Beckett


Překlad: Patrik Ouředník
Režie: Michal Dočekal
Scéna: David Marek
Kostýmy: Hana Fischerová
Dramaturgie: Lenka Kolihová Havlíková


Hra o dvou jednáních, pojednávající o nekonečném, bezútěšném čekání na někoho, kdo by mohl vnést smysl do lidského života, se dočkala nesčetných, mnohdy protichůdných výkladů. Hlavní hrdinové, staří tuláci a klauni Vladimír a Estragon sedí pod stromem a čekají na kohosi zvaného Godot, jehož příchod se však každý den odkládá. Jejich dialogy, založené na opakování zdánlivě nesouvislých zlomků vět nebo klišé, o nich neříkají nic určitého. Místo protagonistů se hrdinové stávají diváky jakési hry ve hře, jež je stylizovanou vizí útlaku a násilí jako odvěkých pout lidské společnosti. Velkohubý tyran Pozzo v této hře oslepne, jeho žvanivý otrok Lucky, padající pod tíhou břemen a ranami biče, se marně bouří a nakonec oněmí. Reakcí na tuto podívanou, která však nenabízí žádné východisko, je drsná, částečně pantomimická hra obou hlavních hrdinů. Nakonec si pohrávají s možností sebevraždy, ale daleko jednodušší je čekat dál na vykoupení. Nejproslulejší Beckettova hra, poprvé uvedená v roce 1953, znamenala mezník ve vývoji moderního divadla.


Délka představení: 2 hodiny 50 minut


Estragon: David Matásek
Vladimír: David Prachař
Pozzo: Ondřej Pavelka
Lucky: Jan Kačer
Chlapec: Vojtěch Lavička / Vlastimil Kaňka


Více…

Další termíny

Další termíny této akce nejsou nabízeny.

Podobné akce