JAZZ & IMPRO SESSION

POZOR ! Tato akce již proběhla a nelze na ní zakoupit lístky. Jiný termín?
02.04.2014 20:00
Národní 20
Reduta Jazz Club, Národní 20
02.04.2014 16:00

REDUTA JAZZ CLUB
Národní 20, Praha 1
REDUTA JAZZ CLUB – PROGRAM

ALL YOU NEED IS L-O-V-E

Lesk text-appealových „zlatých šedesátých“ v kombinaci se dvěma základními esencemi jazzové Reduty – tradicí a skvělou hudbou.

Nový programový formát kombinací hudby a mluveného slova odkazuje na klasický koncept hudebně-divadelní platformy, typické pro Redutu „zlatých šedesátých“. Jako se v jazzu snoubí tradice a svoboda, tak divadelní improvizace dává do páru protiklady neměnné formy a naprosto improvizovaného tématu. A protože klub hodlá připomenout návštěvníkům to nejlepší ze své 55leté historie v co nejautentičtějším a zároveň moderním duchu, povolává do svých řad ukázkové reprezentanty obou trendů.

The new program is the combination of music and spoken word refers to the classical concept of musical- theatrical platforms, so typical for Reduta in „golden sixties „.As in the jazz tradition and freedom are together, theatrical improvisation gives to a pair of opposites unchanging forms a completely improvised topic .And because the club intends to remind visitors the best of their 55-years history in the most authentic way, but with contemporary spirit, calling into its ranks sample representatives of both trends.

www.redutajazzclub.cz

 

Další termíny

Další termíny této akce nejsou nabízeny.

Podobné akce